top of page
IMG_2866.jpg

 Marjolijn Breuring 

Move in Balance

Welkom op de website voor dans en yoga vanuit authenticiteit

Move in Balance is een initiatief van dansodocent en dansmaker Marjolijn Breuring uit Hellevoetsluis. Na bijna 30 jaar zeer succesvol dans als expressiemiddel aangeboden te hebben in het voortgezet onderwijs,  heeft zij haar focus verbreed, door haar liefde voor dans ook te delen met volwassenen. Door stappen te zetten in haar persoonlijke ontwikkeling is onder andere mindfulness based yoga op haar pad gekomen, waar ze in juni 2021 haar teacher training diploma voor gehaald heeft. Zij leerde zo steeds meer te vertrouwen op haar eigenheid en te luisteren naar haar innerlijke drijfveren. Een logisch gevolg is dat zij sinds 2021 trajecten is gaan aanbieden van dansimprovisatie, moderne dans, yoga en het creëren van bijzondere thema voorstellingen. 

Autenticiteit en uiting geven in dans aan dat wat van binnen leeft vormt altijd het uitgangspunt. Move in Balance wordt gedreven door de kracht van dans waarin het onzegbare gecommuniceerd kan worden. Dans en yoga helpt van hoofd naar hart en zo het contact met je ware ik te herstellen. Hiermee en hierdoor weten de initiatieven van Move in Balance altijd mensen te raken. Ontdek het aanbod en neem contact op als je vragen hebt.

Move in Balance is an initiative of dance teacher and dance maker Marjolijn Breuring from Hellevoetsluis. After having offered dance as a way to express yourself in secondary education for almost 30 years, she has broadened her focus by sharing her love of dance with adults. By taking steps in her personal development mindfulness-based yoga has come her way, for which she obtained her teacher training diploma in June 2021. She thus learned to rely more and more on her individuality and to listen to her inner motivations. A logical consequence is that since 2021 she has been offering trajectories of dance improvisation, modern dance, yoga and the creation of social-cultural themed performances. In dance, authenticity and expression indicate that what lives inside always forms the starting point. Move in Balance is driven by the power of dance in which the unspeakable can be communicated. Dance and yoga helps from head to heart and thus restore contact with your true self. With this and because of this, Move in Balance initiatives always manage to touch people. Discover the offer and contact us if you have any questions.

Home: Welkom
Home: Over

Voorne aan Zee danst NEXUS

2 en 3 december 2023 BREStheater

Poster Nexus A3.jpg

In het licht van de fusie van de drie gemeenten Westvoorne, Hellevoetsluis en Brielle tot één gemeente, Voorne aan Zee, per 1 januari 2023, ontstond de drijfveer het begrip verbinding te verkennen. Een makkelijk woord - verbinding. Echter vaak lastiger in de praktijk...

NEXUS onderzoekt de principes waarop (al dan niet succesvolle) verbinding berust. Vertrouwen en wantrouwen. Afstand en nabijheid. Geven en nemen. 

NEXUS biedt een visuele en muzikale interpretatie van de uitdagingen omtrent het bouwen van bruggen én het doorsteken van dijken, compromissen sluiten én voet bij stuk houden. Laat je meenemen in een zinnenprikkelende dansvoorstelling van Marjolijn Breuring, uitgevoerd in samenwerking met de dansers, op muziek van Terence Hansen.

In light of the merger of the three municipalities of Westvoorne, Hellevoetsluis and Brielle into one municipality, Voorne aan Zee, as of 1 January 2023, the motivation arose to explore the concept of connection. An easy word - connection. However, this is often more difficult in practice...

NEXUS investigates the principles on which (successful or not) connection is based. Trust and distrust. Distance and proximity. Give and take. 

NEXUS offers a visual and musical interpretation of the challenges of building bridges and crossing dikes, making compromises and standing firm. Let yourself be carried away in a titillating dance performance by Marjolijn Breuring, performed in collaboration with the dancers, to music by Terence Hansen.

Choreografie: Marjolijn Breuring

Muziek: Terence Hansen

Lichtontwerp: Bouwe Hoekman

Dans: Vera Bonefaas, Nadra Eleonora, Lisa Klompenhouwer, Olga Klöne,

Demi Landwehr, Lenneke Mietes, Belinda van der Pol, Maybel Willemse, Evelien van Zanten

Techniek Licht en Geluid: Sander van Nierop

Fotografie: Corrie de Winter-Baris

Posterdesign: Piet de Winter

Home: Galerij

Follow Your Dreams

Interview

In dit interview deelt Marjolijn Breuring haar ervaringen als jong meisje in de danswereld, de betekenis van dans in haar leven en hoe zij via de dans haar dromen najaagt. Dans fungeert als een onmiskenbaar expressiemiddel om gedachten, gevoelens en ervaringen uit te drukken waarvoor woorden tekortschieten. Dit is de kern van haar motivatie, zowel in haar werk in het voortgezet onderwijs als in haar choreografieprojecten daarbuiten: het vermogen om het onzegbare aan te raken via dans.  

During the interview, Marjolijn Breuring recounts her formative years in the world of dance as a young girl. She emphasizes the significance of dance in her life, serving as a medium to convey emotions, experiences, and ideas that words cannot. This remains the driving force behind her work in secondary education and beyond, as she seeks to tap into the power of dance to reach the ineffable.

Home: Video