top of page
IMG_2866.jpg

 Marjolijn Breuring 

Move in Balance

Welkom op de website voor dans en yoga vanuit authenticiteit

Move in Balance is een initiatief van dansodocent en dansmaker Marjolijn Breuring uit Hellevoetsluis. Na bijna 30 jaar zeer succesvol dans als expressiemiddel aangeboden te hebben in het voortgezet onderwijs,  heeft zij haar focus verbreed, door haar liefde voor dans ook te delen met volwassenen. Door stappen te zetten in haar persoonlijke ontwikkeling is onder andere mindfulness based yoga op haar pad gekomen, waar ze in juni 2021 haar teacher training diploma voor gehaald heeft. Zij leerde zo steeds meer te vertrouwen op haar eigenheid en te luisteren naar haar innerlijke drijfveren. Een logisch gevolg is dat zij sinds 2021 trajecten is gaan aanbieden van dansimprovisatie, moderne dans, yoga en het creëren van bijzondere thema voorstellingen. 

Autenticiteit en uiting geven in dans aan dat wat van binnen leeft vormt altijd het uitgangspunt. Move in Balance wordt gedreven door de kracht van dans waarin het onzegbare gecommuniceerd kan worden. Dans en yoga helpt van hoofd naar hart en zo het contact met je ware ik te herstellen. Hiermee en hierdoor weten de initiatieven van Move in Balance altijd mensen te raken. Ontdek het aanbod en neem contact op als je vragen hebt.

Move in Balance is an initiative of dance teacher and dance maker Marjolijn Breuring from Hellevoetsluis. After having offered dance as a way to express yourself in secondary education for almost 30 years, she has broadened her focus by sharing her love of dance with adults. By taking steps in her personal development mindfulness-based yoga has come her way, for which she obtained her teacher training diploma in June 2021. She thus learned to rely more and more on her individuality and to listen to her inner motivations. A logical consequence is that since 2021 she has been offering trajectories of dance improvisation, modern dance, yoga and the creation of social-cultural themed performances. In dance, authenticity and expression indicate that what lives inside always forms the starting point. Move in Balance is driven by the power of dance in which the unspeakable can be communicated. Dance and yoga helps from head to heart and thus restore contact with your true self. With this and because of this, Move in Balance initiatives always manage to touch people. Discover the offer and contact us if you have any questions.

Home: Welkom

Choreografie project Moderne dans
Façades

Ben jij een jongere (12+), volwassene (25+) of oudere (60+) en houd je van dansen en optreden voor publiek? 

GEEF JE DAN OP!!

Na het succesvolle project (Re) Connect uit 2022, een moderne dansvoorstelling met ouderen en jongeren, is er in dit nieuwe choreografie project naast de ouderen en jongeren ook plek voor de generatie ertussen, de volwassenen. Wil jij samen met anderen dansen in een moderne dansvoorstelling, dat in theater Twee Hondjes opgevoerd wordt, geef je dan nu op!


Thema 

Hoe zorgt kunst voor verbinding tussen de drie generaties? In een dans drieluik met jongeren, volwassenen en ouderen zoeken we antwoorden op deze vraag. 

In dit moderne dans project gaan we op zoek naar de authenticiteit van elke deelnemer en proberen we achter de façades te komen die we ophouden. Wat laat je van jezelf wel en niet zien? Welke lagen mogen er afgepeld worden? De puurheid die dan tevoorschijn komt is prachtig om te zien op het toneel en iedereen in het publiek kan zich daartoe verhouden en herkenning vinden. Dat zorgt voor verbinding. Verbinding tussen de dansers onderling, verbinding met het publiek en je ervaart ook de verbinding met jezelf op een diepere laag.   

Binnen elke leeftijdsfase gaan we anders om met de façades die we ophouden. Waardevol is het om onderling hierover ervaringen uit te wisselen, om zo elkaar te inspireren en van elkaar te leren, respect op te brengen en vooroordelen weg te nemen. Dit thema aan te raken door middel van de kunstuiting moderne dans geeft een rijkheid aan kansen voor de vertaalslag naar een betekenisvolle dansvoorstelling, waarbij de vraag hoe kunst kan bijdragen aan verbinding tussen de verschillende generaties spelenderwijs beantwoord zal worden. 


Organisatie 

Het project zal bestaan uit 10 samenkomsten per groep (generatie) en 3 bijeenkomsten met alle drie de groepen samen.  

Per groep is er ruimte voor ongeveer 6 deelnemers. In totaal dus rond de 18 dansers. Dit in verband met de grootte van het podium van Theater Twee Hondjes, maar ook om de aandacht per individu te kunnen waarborgen. 


Repetities Façades

Maandagen

Ouderen:           13.30 – 15.30 uur (t/m 26/6 op Helinium, vanaf 4/9 in Theater Twee Hondjes)

Jongeren:          16.00 – 17.30 uur (Op Helinium)

Volwassenen:    19.00 – 21.00 uur (Op Helinium)

Zondagen

Alle drie de groepen samen: 10.00 – 15.00 uur (In Theater Twee Hondjes)


 1. 15/5 Kennismakingsworkshop (bij veel belangstelling tevens selectie)

 2. 22/5

 3. 12/6

 4. 19/6

 5. 26/6

 6. Zondag 2 juli

 7. 4/9

 8. Zondag 10/9

 9. 11/9

 10. 18/9

 11. 25/9

 12. Zondag 1/10

 13. 2/10 (O.V: alle drie de groepen beschikbaar van 18.30 tot 21.00 uur)


De voorstelling is op zondag 8 oktober 2023 in Theater Twee Hondjes


Investering: €50,-

Geef je op door je naam, leeftijd, danservaring en korte motivatie te mailen naar m.breuring@chello.nl

Als je nog vragen hebt, kun je ook een email sturen.

Home: Tekst
Home: Pro Gallery
Move in Balance
03:36
Home: Videoclips

Over de video

Van oktober tot december 2021 heeft Move in Balance een cyclus van 8 lessen dansimprovisatie aan ouderen gegeven. Dit diende tevens als research voor het voorstellingstraject (Re) Connect. De voorstelling die hieruit voortkomt was op 9 oktober 2022 in Theater twee Hondjes te zien. Van een van dansimprovisatie lessen is een video-impressie gemaakt door Marlies Harting. Om zo een indruk te geven hoe Move in Balance te werk gaat. Want een beeld zegt meer dan 1000 woorden.

Home: Tekst
Handen omhoog

"Als je iets wilt hebben dat je nog nooit hebt gehad, moe