top of page

Voorne aan Zee danst NEXUS

2023

In het licht van de fusie van de drie gemeenten Westvoorne, Hellevoetsluis en Brielle tot één gemeente, Voorne aan Zee, per 1 januari 2023, ontstond de drijfveer het begrip verbinding te verkennen. Een makkelijk woord - verbinding. Echter vaak lastiger in de praktijk... NEXUS onderzoekt de principes waarop (al dan niet succesvolle) verbinding berust. Vertrouwen en wantrouwen. Afstand en nabijheid. Geven en nemen. 


NEXUS biedt een visuele en muzikale interpretatie van de uitdagingen omtrent het bouwen van bruggen én het doorsteken van dijken, compromissen sluiten én voet bij stuk houden. Laat je meenemen in een zinnenprikkelende dansvoorstelling van Marjolijn Breuring, uitgevoerd in samenwerking met de dansers, op muziek van Terence Hansen.


NEXUS is mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuur Participatie, BREStheater, donateurs crowdfund Voor de Kunst, Prins Bernard Cultuurfonds, Dansacademie Ri-Jo, Ronde Tafel 108, JLT Rent, RoughRoadStudio


In light of the merger of the three municipalities of Westvoorne, Hellevoetsluis and Brielle into one municipality, Voorne aan Zee, as of 1 January 2023, the motivation arose to explore the concept of connection. An easy word - connection. However, this is often more difficult in practice... NEXUS examines the principles on which (successful or not) connection is based. Trust and distrust. Distance and proximity. Give and take. 


NEXUS offers a visual and musical interpretation of the challenges of building bridges and breaching dikes, making compromises and standing firm. Let yourself be taken along in a titillating dance performance by Marjolijn Breuring, performed in collaboration with the dancers, to music by Terence Hansen.


NEXUS is made possible by the Fund for Culture Participation, BREStheater, donors crowdfund Voor de Kunst, Prins Bernard Cultuurfonds, Dansacademie Ri-Jo, Ronde Tafel 108, JLT Rent, RoughRoadStudio

Choreografie: Marjolijn Breuring

Muziek: Terence Hansen

Lichtontwerp: Bouwe Hoekman

Dans: Vera Bonefaas, Nadra Eleonora, Lisa Klompenhouwer, Olga Klöne,

Demi Landwehr, Lenneke Mietes, Belinda van der Pol, Maybel Willemse, Evelien van Zanten

Techniek Licht en Geluid: Sander Mierop

Fotografie: Corrie de Winter-Baris

Posterdesign: Piet de Winter

Video: Nikki Landwehr

Dans producties: Over

Brielle danst HOOP

2022

Brielle danst HOOP is gemaakt naar aanleiding van 450 jaar vrijheid Brielle. Wat heeft het jaar 1572 te maken met de Brielse dansvoorstelling HOOP? 1572 was voor Brielle het jaar van de bevrijding. Geen onderdrukking meer. Geen beperkingen meer in doen en laten. Geloven wat je wilde geloven. Maar was dat wel zo?

Ging de ene vrijheid niet ten koste van een andere? En hoe is dat nu in 2022? Wat betekent vrijheid nu? Voor jou, voor mij, voor ons allemaal? In hoeverre voel jij je vrij om echt jezelf te zijn binnen de eisen, druk en dwang die de huidge overvolle informatie maatschappij ons oplegt? want wie ben jij echt als je luistert naar je authentieke zelf...

De dansvoorstelling (45 minuten) is een zoektocht naar HOOP, de motor van verandering en inspiratie. Met live muziek speciaal gecomponeerd voor deze voorstelling.

Brielle dances HOOP was created on the occasion of 450 years of freedom Brielle. What does the year 1572 have to do with the Brielle dance performance HOOP? 1572 was the year of liberation for Brielle. No more oppression. No more restrictions in what to do and what not to do. Believe what you wanted to believe. But was that true? Wasn't one freedom at the expense of another? And how is that now in 2022? What does freedom mean now? For you, for me, for all of us? In what way do you feel free to really be yourself within the demands, pressures and coercion that today's overcrowded information society imposes on us? because who are you really when you listen to your authentic self... The dance performance (45 minutes) is a search for HOPE, the engine of change and inspiration. With live music specially composed for this performance.

Choreografie: Marjolijn Breuring

Dans: Elsa van der Bijl, Nicky Boekestijn, Vera Bonefaas, Nadra Eleonora, Olga Klöne, Vita Maljers, Lenneke Mietes, Belinda van de Pol, Femke Salemink, Melissa Schot, Danique van Wijk, Sabina van Wijk.

Muziek: Terence Hansen

Techniek: Bouwe Hoekman, Sander van Mierop

Productie: Jos van Oost

Fotografie: Corrie de Winter-Baris

Dans producties: Over

(Re) Connect

2022

Wat betekent eenzaamheid in een post-corona tijdperk? Verschilt de betekenis voor ouderen en jongeren? En wat is er nodig om je verbonden te voelen met jezelf en de wereld om je heen?

Met 10 ouderen (60+) en 6 jongeren (12+) is er door middel van het delen van persoonlijke verhalen, ervaringen en herinneringen gezocht naar antwoorden. Tijdens de repetities zijn deze vertaald naat theatrale dans. Zo is er toegewerkt naar een moderne dansvoorstelling waarin tijdens het proces gelachten en gehuild is, persoonlijke verdieping gevonden is en begrip is ontstaan voor elkaar. 

What does loneliness mean in a post-corona era? Does the meaning differ for the elderly and the young? And what does it take to feel connected to yourself and the world around you? With 10 elderly people (60+) and 6 teenagers (12+), answers were sought by sharing personal stories, experiences and memories. During rehearsals these were translated into theatrical dance. Like this, we have worked towards a modern dance performance in which we laughed and cried during the process, found personal depth and developed mutual understanding.

Concept en choreografie: Marjolijn Breuring

Dans: Ada van Alten, Helga Beijersbergen, Anne Berends, Lydie Bosch, Nel van breugel, Nelly den Haan, Marianne de Jong, Ilene van Nierop, Marja van oudheusden, Anja van Vliet, Els de zwart, Sophie de Grood, Sara de Keijzer, Jayla Lesterhuis, Samantha van der Meer, Rosalie Rietveld, beau van der Stel

Video: marlies Harting

Fotografie: Noor van gestel

Techniek: Bouwe Hoekman/Theater Twee Hondjes

Dans producties: Over
bottom of page