top of page
  • Foto van schrijverMarjolijn Breuring

Oproep geschreven voor Groot Hellevoet

GEZOCHT: DANSLIEFHEBBERS OP LEEFTIJD (60+)


WIL JIJ NIEUWE MENSEN ONTMOETEN DIE OOK VAN (MODERNE) DANS HOUDEN? WIL JIJ JE CREATIVITEIT UITEN VIA DANS? WIL JE NAAST DANS AANLEREN OOK ZELF DANS CREËREN? BEN JE 60+? SLUIT JE NU AAN


Elkaar onbezorgd kunnen ontmoeten is iets wat niet meer zo vanzelfsprekend is geweest de afgelopen twee jaar, wat zelfs onwennig is geworden en wat weer opnieuw gestimuleerd mag worden. Door middel van het initiatief van komend dansproject wordt een mogelijkheid geboden ons weer te verbinden met anderen. Door in en met een groep aan iets gezamenlijks te werken, komen we weer samen, ervaren we vreugde, plezier, respect én wordt er ruimte geboden aan verdieping in de persoonlijke ontwikkeling.


Met een groep ouderen (60+) zal naar een dansvoorstelling toegewerkt worden vanuit het thema eenzaamheid. Parallel hieraan wordt hetzelfde gedaan met een groep jongeren (13+) van SG Helinium. Beide stukken worden in de week van de ontmoeting (oktober 2022) tijdens een manifestatie gepresenteerd in Theater Twee Hondjes. Beide groepen zien elkaars werk, waarna een uitwisseling plaats vindt over het thema eenzaamheid. Wat zijn de verschillen en/of overeenkomsten tussen beide leeftijdsgroepen. Zo ontstaat er meer begrip voor elkaar, vooroordelen worden weggenomen en verbinding zal het resultaat zijn.


Van maart tot en juli zal er elke week op maandag 2,5 uur intensief met elkaar gewerkt worden. De ouderen in de ochtend, de jongeren na schooltijd. Na de zomer wordt in september de laatste hand gelegd aan de voorstelling, zodat deze in oktober gepresenteerd kan worden.


Initiatiefnemer Marjolijn Breuring werkt sinds 1993 als docent dans aan het Helinium. Als ervaren docent in werken met jongeren maakte ze kennis met een Haags dansinitiatief voor ouderen (Holland Dance festival) en raakte geïnspireerd door het effect dat het dansen op het welzijn van ouderen had, de verhalen die verteld werden en het plezier en de vriendschap die gedurende het project ontstonden.

Toen in Hellevoetsluis het “Fijn je te zien”- project GOUDEN DANS werd gedaan, heeft ze zich aangesloten om research te doen naar de praktijk van zo’n project en heeft zelf ook een repetitie geleid.

De deelnemers aan het GOUDEN DANS project zijn enthousiast en kijken uit naar een vervolg project. Ook stonden er mensen op de wachtlijst die nu zouden kunnen aansluiten, als ook enthousiaste ouderen die de voorstelling bezocht hebben. Ook nieuwe belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd zich aan te melden. De kennismakingsworkshop staat gepland op maandag 14 maart van 10.00 tot 12.30 uur in Theater twee Hondjes. Interesse? Mail naar m.breuring@chello.nl en meld je aan!Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page